Образование:Магистър по управление на здравни грижи, медицинска сестра – общ профил Кариера: Главна мед. сестрана СБАЛК „Кардиолайф” ООД Варна, Медицинска сестра в Интензивно респираторно отделение към УМБАЛ „Св. Марина” Варна. Чужди езици: руски,турски,английски

Образование: магистър по медицина Кариера: СБАЛК ”Кардиолайф” ООД- началник отделение, кардиолог ДКЦ „Чайка ”Варна-кардиолог ВМА-ББАЛ-Варна-началник отделение по кардиология и ревматология ВМА-ББАЛ-Варна-началник отделение по функционална и образна диагностика ВМА-ББАЛ-Варна- началник кардиологичен кабинет Първи дивизион противолодъчни  кораби- началник медицинска служба Специалност:вътрешни болести, кардиология Чужди езици: английски, руски

Образование: магистър по медицина Кариера: СБАЛК ”Кардиолайф” ООД- анестезиолог МДОЗС-Варна –началник сектор САИЛ Окръжна болница Добрич-ординатор ОАРИЛ Албена АД -управител Специалност:анестезиология и реанимация, токсикология Чужди езици:руски, немски

Образование: магистър по медицина Кариера: СБАЛК ”Кардиолайф” ООД- кардиолог МБАЛ „Добрич” –лекар СБАЛК –Варна „Кардиомед” ЕООД Специалност:  кардиология Чужди езици:английски

Образование: магистър по медицина Кариера:СБАЛК ”Кардиолайф” ООД-инвазивен кардиолог МБАЛ „Ловеч”АД-лекар кардиолог МБАЛ „Тутракан” ООД-лекар кардиолог АИППМП д-р Митов-лекар Специалност: кардиология Чужди езици:английски

Образование: магистър по медицина Кариера: СБАЛК ”Кардиолайф” ООД-инвазивен кардиолог УМБАЛ „Света Марина ”ЕАД-инвазивен кардиолог МЦ „Младост”-лекар Специалност: кардиология , клинична инвазивна кардиология УМБАЛ „Света Марина ”ЕАД Чужди езици:английски